Tłumaczenia konsekutywne

Tłumaczenia konsekutywne

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dużą popularność zyskały tłumaczenia symultaniczne, do realizacji których niezbędne są specjalistyczne kabiny dla tłumaczy, ale nie oznacza to, że inne rodzaje tłumaczeń przestały być zupełnie wykorzystywane. Jednym z typów tłumaczeń ustnych są tłumaczenia konsekutywne, które najczęściej są stosowane na spotkaniach wyższego szczebla lub przy rozmowach poufnych.

Na czym polega tłumaczenie konsekutywne?

Tłumaczenie konsekutywne polega na prowadzeniu tłumaczenia sekwencjami po zakończonej pewnej części wystąpienia prelegenta, który następnie oczekuje na przekład wypowiedzi źródłowej. W zależności od indywidualnych preferencji mówcy czy tłumacza, wypowiadane sekwencje mogą być krótsze (np. kilka zdań) bądź dłuższe, trwające nawet do kilkunastu minut. W przypadku drugiego rozwiązania, tłumacz musi korzystać z notatek. Nie są to zwykłe notatki, ponieważ są pełne różnego rodzaju skrótów oraz symboli. Trzeba jednak zaznaczyć, że system notacji konsekutywnej nie podlega ścisłej kodyfikacji – każdy tłumacz samodzielnie wykorzystuje oznaczenia, które wydają mu się najbardziej czytelne.

Co jest potrzebne do tłumaczeń konsekutywnych?

Do przeprowadzania tłumaczeń konsekutywnych nie są wymagane specjalistyczne kabiny dla tłumaczy. Dzięki temu tego typu przekłady z języka obcego są bardziej „mobilne” i posiadają szerszy zakres zastosowania: tłumacz może towarzyszyć mówcy w trakcie podróży biznesowej, podczas pracy w jednostce przemysłowej czy na wycieczce.

Gdzie są wykorzystywane tłumaczenia konsekutywne?

Tłumaczenia konsekutywne są stosowane zazwyczaj na spotkaniach wysokiego szczebla. Ich realizacja wymaga nie tylko bardzo dobrej znajomości języka obcego, ale również specjalistycznych umiejętności tłumaczeniowych. Tłumacz nie ma czasu na zastanawianie się nad potrzebnym słowem, powinien mieć także dobrą pamięć, gdyż podczas przekładu musi równocześnie utrzymać w pamięci liczby, daty, nazwiska, imiona, itp.

Tłumaczenia konsekutywne – dla kogo ?

Tłumaczenia konsekutywne, do których przeprowadzania nie są wymagane kabiny dla tłumaczy, najczęściej są wykorzystywane podczas:

  • spotkań biznesowych,
  • konferencji,
  • negocjacji,
  • szkoleń i warsztatów,
  • imprez okolicznościowych, itp.

Obecnie tłumaczenia konsekutywne w dużym stopniu zastępuje się tłumaczeniami symultanicznymi, jednak technikę konsekutywną wciąż stosuje się na niektórych spotkaniach, np. na spotkaniach wysoce specjalistycznych czy obiadach roboczych. Wysoce wykwalifikowany tłumacz konsekutywny jest w stanie precyzyjnie i sprawnie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie.

Dane kontaktowe:

KASO Tadeusz Krawczyk
ul. Dębowa 8
32-031 Mogilany
NIP: 944-000-17-29
REGON: 350469645

Dział sprzedaży:

+48 501 333 256

Dział techniczny:

+48 501 470 998
Innowacyjna gospodarka
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Informujemy, że TADEUSZ KRAWCZYK KASO realizuje projekt w ramach działania 6.1 Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa
Unia europejska